Galaxy Bookshop

,

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

125,00

Συγγραφεας: Χρίστος Πλουτάρχου
Έκδοση: 2021
Εκδότης: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
Σελίδες: 620
ISBN: 978-9963-579-31-0

Κωδικός προϊόντος: 9789963579310 Κατηγορίες: ,

Το Εγχειρίδιο αυτό, είναι αποτέλεσµα της πολύχρονης και κοπιαστικής εργασίας του αείµνηστου Χρίστου
Πλουτάρχου και περιλαµβάνει όλα όσα χρειάζεται ένας δικηγόρος ή ένας χειριστής απαιτήσεων για τον
υπολογισµό του ύψους της αποζηµίωσης για σωµατικές βλάβες που θα µπορεί να διεκδικήσει ή να
αποδεχθεί, ενώπιον δικαστηρίου, είτε εξώδικα.
Η πληθώρα των δικαστικών αποφάσεων που περιλαµβάνονται στο σύγγραµµα, κατηγοριοποιηµένες σε
σχέση µε τις διάφορες σωµατικές βλάβες που µπορεί κάποιος να έχει υποστεί, παρέχουν στους διαδίκους
την ικανότητα προσφοράς και αποδοχής δίκαιης και έγκαιρης αποζηµίωσης µε αποτέλεσµα να
διευκολύνεται το έργο, τόσο των απαιτητών και των δικηγόρων τους, όσο και των Ασφαλιστικών
Εταιρειών .

Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (πρώτος διάδικος στη Αγγλική γλώσσα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΜΕΡΟΣ Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α / ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ/ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΟΣ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ/ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ/ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ – ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α (Φαρµακολογία, φυσιοθεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα κλπ.)

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ / ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ/ ΑΓΩΓΙΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ / ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΚΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

ΟΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ

 

Α. ΚΕΦΑΛΗ

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ / ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ /ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

ΟΦΘΑΛΜΟΣ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΜΥΤΗ / ΡΙΝΙΚΟΝ ΟΣΤΟΥΝ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΣΦΡΗΣΗΣ/ΓΕΥΣΗΣ

ΑΦΤΙ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΓΝΑΘΟΣ

∆ΟΝΤΙΑ / ΚΑΚΩΣΕΙΣ / ΑΠΩΛΕΙΑ

 

Β. ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ ΣΤΥΛΗ

ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΙ 1(∆ιάστρεµµα / κάκωση µαλακών µορίων / θλάσεις)

ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΙ 2 (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ / ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ / ΡΗΞΗ ∆ΙΣΚΩΝ)

ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΙ 3 (Προϋπάρχουσες καταστάσεις – Επιδείνωση)

 

Γ. ΘΩΡΑΚΑΣ

ΣΤΕΡΝΟ-ΠΛΕΥΡΕΣ

 

∆. ΑΝΩ ΑΚΡΑ

ΚΛΕΙ∆Α

ΩΜΟΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ

ΚΕΡΚΙ∆Α/ΩΛΕΝΗ

ΚΑΡΠΟΣ / ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑ

∆ΑΚΤΥΛΑ / ΦΑΛΑΓΓΕΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

 

Ε. ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

ΛΕΚΑΝΗ

ΜΗΡΙΑΙΟ- ΙΣΧΙΟ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α

ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ / ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ

ΚΝΗΜΗ/ ΠΕΡΟΝΗ

ΣΦΥΡΟΣ

ΤΑΡΣΟΣ (πτέρνα, αστράγαλος, σκαφοειδή (3), σφηνοειδές, κυβοειδές)

ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ

∆ΑΚΤΥΛΑ / ΦΑΛΑΓΓΕΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

 

Ζ. ΚΟΙΛΙΑ

ΕΝ∆ΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ / ΡΗΞΗ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΣΠΛΗΝΑ / ΝΕΦΡΟΣ

 

Η. ΑΛΛΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ / ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ

ΝΕΥΡΑ / ΑΡΤΗΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ / ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ / ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΘΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ / ΟΥΛΕΣ

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

 

Θ. ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Πρόλογος

Η επιδίκαση και ο καθορισμός των αποζημιώσεων για σωματικούς
τραυματισμούς είναι αρμοδιότητα των Δικαστηρίων, τα οποία μέσα από τις
αποφάσεις τους με τη χρηματική αποκατάσταση των θυμάτων, αναγνωρίζουν
και αποτυπώνουν τη σημασία και την ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύεται
στον ανθρώπινο πόνο και τη σωματική ακεραιότητα του καθενός.
Είναι παρά ταύτα γνωστό και σύνηθες ότι για την έκδοση μιας απόφασης από το
Δικαστήριο απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα πέραν ενδεχομένως των επτάοκτώ ετών, το δε θύμα παραμένει χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ακόμη και για
τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του.
Η ενασχόληση μου με το θέμα των αποζημιώσεων τα τελευταία σαράντα χρόνια,
η συνεχής τριβή με τον χειρισμό απαιτήσεων και η άμεση επαφή μου με θύματα
τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων αποτέλεσαν το ερέθισμα για τη συγγραφή
αυτού του βιβλίου, ευελπιστώντας ότι το περιεχόμενο του θα αποτελέσει
σημαντικό βοήθημα και εργαλείο για την όσο το δυνατόν σύντομη και έγκαιρη
διευθέτηση των απαιτήσεων για σωματικούς τραυματισμούς.
Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από δύο μέρη. Το ΜΕΡΟΣ Α αναφέρεται
και περιγράφει μέσα πάντοτε από τη Νομολογία τις κατηγορίες των
αποζημιώσεων για σωματικούς τραυματισμούς στην Κύπρο και τις
κατευθυντήριες γραμμές και αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται οι αποζημιώσεις.
Η παράθεση των γενικών αυτών αρχών που διέπουν τις αποζημιώσεις
συνοδεύεται με παραπομπές σε συγκεκριμένες αποφάσεις ή αποσπάσματα
αποφάσεων για καλύτερη κατανόηση. Μεταξύ άλλων, στο μέρος αυτό γίνεται
αναφορά στις Ειδικές Αποζημιώσεις όπως ιατρικά έξοδα, απώλεια ημερομισθίων,
νοσηλευτικές δαπάνες κατ΄οίκον φροντίδα κ.α., και στις Γενικές Αποζημιώσεις
όπως αποζημιώσεις για ταλαιπωρία και πόνο, μελλοντικές επεμβάσεις ή
θεραπεία, μείωση ικανότητας για εργασία και ανάγκη πρόσληψης οικιακής
βοηθού.
Ιδιαίτερης και πρακτικής σημασίας αποτελούν οι Πίνακες για τους
Πολλαπλασιαστές τόσο για ανικανότητα προς εργασία, όσο και για τις Οικιακές
Βοηθούς ή μελλοντική θεραπεία ή φαρμακολογία. Στους πίνακες αναφέρονται
πολλαπλασιαστές που έχουν επιδικασθεί από τα Δικαστήρια της Κύπρου από το
2000 μέχρι το 2020, γίνεται δε διαχωρισμός κατά ηλικίες σε εύρος δεκαετίας.
Γίνονται επίσης χρήσιμες αναφορές και δίνονται επεξηγήσεις για τις διάφορες
παραμέτρους που επηρεάζουν και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό και
επιδίκαση των αποζημιώσεωv. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στην αρχή που
επιβάλλει στον ενάγοντα καθήκον να μετριάσει την ζημιά του, στην αρχή ότι ο
αδικοπραγήσας ευθύνεται για την επιδείνωση προυπάρχουσας κατάστασης
αφού βρίσκει το θύμα όπως είναι, στις παροχές κα άλλα ωφελήματα που δεν
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των αποζημιώσεων, στο τόκο επί των
αποζημιώσεων και τη παραγραφή των αγώγιμων δικαιωμάτωv.
Στο ΜΕΡΟΣ Β του βιβλίου παρουσιάζονται σε Πίνακες με χρονολογική σειρά, οι
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων για
αποζημιώσεις από το 2000 μέχρι το 2020 με βάση το είδος των σωματικών
τραυματισμώv.
Οι αποφάσεις παρουσιάζονται κωδικοποιημένες με αναφορά στον αριθμό της
έφεσης/ αγωγής και των διαδίκων, στους σωματικούς τραυματισμούς ή τυχόν
επιπλοκές, τη θεραπεία που ακολουθήθηκε, τα κατάλοιπα και τις επιδικασθείσες
αποζημιώσεις.
Για την όσο το δυνατό πρακτική χρήση του βιβλίου, στα περιεχόμενα υπάρχει
ευρετήριο βασισμένο στα μέρη του ανθρώπινου σώματος, με παραπομπή στις
σελίδες όπου ο αναγνώστης μπορεί να εντοπίσει τις σχετικές αποφάσεις που
αφορούν συγκεκριμένο σωματικό τραυματισμό.
Περιλαμβάνεται επίσης στο βιβλίο ευρετήριο όλων των Δικαστικών αποφάσεων
που αναφέρονται, είτε αυτές αφορούν τις βασικές αρχές των αποζημιώσεων είτε
επιδικασθείσες αποζημιώσεις κατά αλφαβητική σειρά με βάση το επίθετο του
πρώτου διάδικου.
Ευελπιστώ ότι μέσα από τη δική μου μελέτη και κωδικοποίηση της Νομολογίας
των Δικαστηρίων για τις αποζημιώσεις και τη συγγραφή αυτού του βιβλίου θα
γίνει πιο εύκολη και προσιτή η αξιοποίηση της Νομολογίας για την έγκαιρη και
δίκαιη διευθέτηση, αν είναι δυνατόν μακριά από χρονοβόρες δικαστικές
διαδικασίες, των απαιτήσεων για σωματικούς τραυματισμούς.