Galaxy Bookshop

, , , , , ,

ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (CROWDFUNDING)

47,00

Συγγραφές / Author: Καρλετίδη Έλενα Νίκη
ISBN: 9786180802580
Εκδότης / Publisher: Νομική Βιβλιοθήκη
Ημ. Εκδοσης / Date of Publish: 2024
Βιβλιοδεσία / Format: Εύκαμπτη

Το έργο αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), με μια περιεκτική και εξαιρετικά επιστημονική ανάλυση του θεσμού,  η οποία αντικατοπτρίζει το βάθος της γνώσης και την ποιοτική έρευνα που διεξήχθη σε διαφορετικούς γνωστικούς κλάδους εντός του ιδιωτικού δικαίου.
Στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει ευρύτερα στον τομέα των επενδύσεων ιδίως στην πρόταση μιας αποτελεσματικότερης νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης του θεσμού, στο ευρωπαϊκό και κυπριακό δίκαιο.
• Στο πρώτο μέρος, αναδεικνύονται νομικά ζητήματα και κίνδυνοι για τους συμμετέχοντες, καταναλωτές και εταιρείες, σχετικά με τη χρηματοδότηση υπό μορφή δωρεάς, προπώλησης, ανταμοιβής και άλλων υβριδικών μορφών, στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων και του δικαίου της πώλησης.
• Στο δεύτερο μέρος η έρευνα διέρχεται του χρηματοπιστωτικού δικαίου, εξετάζοντας τις σχέσεις των μερών, υπό το πρίσμα του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, του δικαίου των εταιρειών, του δικαίου των συστημάτων πληρωμών και της μεταφοράς κεφαλαίων, διερευνώντας τις νομικές πτυχές των σχέσεων δημιουργού με χρηματοδότη και διαδικτυακή πλατφόρμα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με τις πληρωμές, τον δανεισμό και την επένδυση.
• Τέλος,  δίδεται έμφαση στην ιδιότητα του μετόχου, καθώς και στην προστασία του καταναλωτή με εκτενή ανάλυση των σχετικών νομοθεσιών.
Το έργο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και εν γένει νομικούς που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις νομικές πτυχές της συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Στην ουσία η εν λόγω μονογραφία ερευνάει από νομικής απόψεως το θεσμό της συμμετοχικής χρηματοδότησης μέσω του διαδικτύου, αρχικά υπό το φως του δικαίου των συμβάσεων, αναδεικνύοντας ειδικότερα νομικά ζητήματα και κινδύνους για τους συμμετέχοντες, καταναλωτές και εταιρείες, οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση χρηματοδότησης υπό μορφή δωρεάς, προπώλησης, ανταμοιβής και άλλων υβριδικών μορφών, στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων και του δικαίου της πώλησης.

Ακολούθως, η έρευνα διέρχεται του χρηματοπιστωτικού δικαίου, εξετάζοντας τις σχέσεις των μερών, υπό το πρίσμα του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, του δικαίου των εταιρειών, του δικαίου των συστημάτων πληρωμών και της μεταφοράς κεφαλαίων, διερευνώντας τις νομικές πτυχές των σχέσεων του δημιουργού του έργου με τον χρηματοδότη και την πλατφόρμα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τις εν λόγω σχέσεις, τις υποχρεώσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας, σχετικά με τις πληρωμές, τον δανεισμό και την επένδυση.

Παρέχεται καθοδήγηση και νομικές λύσεις επί νομικών ζητημάτων και κινδύνων που εντοπίζονται σε ειδικότερες πτυχές της συμμετοχικής χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της συναλλακτικής δράσης των συμμετεχόντων (ιδιώτες, εταιρείες), είτε των ιδίων απευθείας, είτε με βάση σχέση αντιπροσωπείας, με σκοπό την πρόταση μιας αποτελεσματικότερης και ενιαίας ρύθμισης, με αναφορά στο κυπριακό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Λέξεις – Κλειδιά: συμμετοχική χρηματοδότηση, πλατφόρμα, διαδίκτυο, ψηφιακή εποχή, προστασία καταναλωτή, εξ αποστάσεως συμβάσεις, νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, δίκαιο συμβάσεων, τραπεζικό δίκαιο, δωρεά, προπώληση, ανταμοιβή, πληρωμή, δάνειο, επένδυση, εταιρικό δίκαιο.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ IX

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ XI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ XVII

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 1

1.2. Θεωρητικό Υπόβαθρο 4

1.3. Εννοιολογική Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας 7

1.3.1. Συμμετοχική Χρηματοδότηση – Έννοια 7

1.3.2. Βασικά Είδη και Χαρακτηριστικά 9

1.3.3. Λειτουργία της Συμμετοχικής Χρηματοδότησηςστη χρηματοοικονομική αγορά 10

1.3.4. Νομοθετική Ρύθμιση της Συμμετοχικής Χρηματοδότησης – Έλλειψηενιαίας ρύθμισης στην Ε.Ε. 13

1.3.5. Εξέταση Αναγκαιότητας Νομικής Ρύθμισης και Εποπτείας 16

1.4. Μεθοδολογία Έρευνας 18

1.4.1. Βασικές Αρχές 18

1.4.2. Κύριοι Άξονες Έρευνας 19

1.4.3. Πυρήνας Δομής 21

ΜΕΡΟΣ ΙΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1.1. Κοινοί άξονες διαδικτυακής Συμμετοχικής Χρηματοδότησης 27

1.2. Νομική Φύση της Συμμετοχικής Χρηματοδότησης 28

1.3. Ο Ρόλος της διαδικτυακής πλατφόρμας 31

1.3.1. Νομικές Παρατηρήσεις επί του ρόλου της πλατφόρμας 31

1.3.2. Διαδικασίες και ενέργειες της πλατφόρμας 38

1.3.3. Δημιουργία συμβατικής σχέσης με το Δημιουργό του έργου 44

1.4. Ο Δημιουργός του έργου και η ευθύνη του 46

1.5. Ο Χρηματοδότης στη Συμμετοχική Χρηματοδότηση 51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Τα Δομικά Στοιχεία της σύμβασης 59

2.2. Η Συναίνεση 60

2.3. Η Πρόταση και Αποδοχή 61

2.4. Η Δικαιοπρακτική Ικανότητα 65

2.5. Η Βούληση για Έννομες Συνέπειες 69

2.6. Το Αντικείμενο της Σύμβασης 72

2.6.1. Γενικές παρατηρήσεις επί του αντικειμένου 72

2.6.2. Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση υπό μορφή προπώλησης(pre-sale) 75

2.6.3. Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση μέσω ανταμοιβής (reward – based) 81

2.7. Ο Σκοπός της Σύμβασης 89

2.8. Το ζήτημα της Αντιπαροχής και η προβληματική της Δωρεάς 95

2.8.1. Η προβληματική της αντιπαροχής στη Συμμετοχική Χρηματοδότηση 95

2.8.2. Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση υπό μορφή Δωρεάς 97

2.8.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί της Δωρεάς 97

2.8.2.2. H Δωρεά στο ηπειρωτικό δίκαιο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις 103

2.8.2.3. Συνολική θεώρηση της Δωρεάς στη Συμμετοχική Χρηματοδότηση 106

2.8.2.4. Διενέργεια Εράνων (charity) 109

2.8.3. Πρόταση κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεωνστη Συμμετοχική Χρηματοδότηση υπό μορφή Δωρεάς 112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.1. Γενικές Αρχές του Δικαίου της Αντιπροσωπείας 118

3.2. Η Φαινόμενη Αντιπροσωπεία στη Συμμετοχική Χρηματοδότηση 120

3.3. Η Αντιπροσωπεία υπό το φως του Δικαίου των Εταιρειώνστη Συμμετοχική Χρηματοδότηση 130

ΜΕΡΟΣ ΙΙΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

4.1. Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση υπό μορφή Δανείου 143

4.1.1. Προβληματική στην ψηφιακή εποχή 143

4.1.2. Ο Χρηματοδότης ως Δανειστής στη συμμετοχική δραστηριότητα 155

4.1.3. Η πλατφόρμα στη Συμμετοχική Χρηματοδότηση υπό μορφή Δανείου 161

4.1.4. Η νέα Πρόταση Οδηγίας για την Καταναλωτική Πίστη: Υποχρεώσειςπλατφόρμας και προστασία δημιουργού 165

4.2. Συμμετοχική Χρηματοδότηση και Πληρωμή 177

4.2.1. Ειδικά νομικά ζητήματα παροχής υπηρεσιών πληρωμών: απάτηκαι μη εγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμής 177

4.2.2. Το ζήτημα της ανάκλησης πληρωμής ειδικότερα 189

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

5.1. Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση υπό μορφή επένδυσης 192

5.2. Προβληματική επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 199

5.3. Εποπτική ρύθμιση και δράση σε ευρωπαϊκό και κυπριακό επίπεδο 207

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

6.1. Εξ αποστάσεως συμβάσεις και σχετική προβληματική 216

6.1.1. Γενικό νομικό πλαίσιο προστασίας καταναλωτή 216

6.1.2. Ειδικότερη προβληματική των εννόμων σχέσεωνστη συμμετοχική χρηματοδότηση 225

6.1.2.1. Ο χρηματοδότης και ο δημιουργός του έργου ως καταναλωτές 225

6.1.2.2. Ειδικά νομικά ζητήματα περί του δικαιώματος υπαναχώρησης 227

6.1.2.3. Ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών στη συμμετοχική χρηματοδότηση 235

6.1.3. Ο ρόλος της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης 238

6.1.4. Οι εξ Αποστάσεως Εμπορίας ΧρηματοοικονομικώνΥπηρεσιών ρυθμίσεις 243

6.2. Κώδικας Δεοντολογίας στη Συμμετοχική Χρηματοδότηση 245

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.1 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 251

1.2 Κριτική Θεώρηση του θεσμού – Γενικά και Ειδικά Συμπεράσματα 252

1.2.1. Γενικά συμπεράσματα 252

1.2.2. Κύρια Ειδικά συμπεράσματα 253

1.3 Τελικές σκέψεις και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 280

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 283

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 297

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 307

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Έλενα είναι Δικηγόρος, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με πολυετή γνώση και εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τόσο στο ηπειρωτικό όσο και αγγλοσαξονικό δίκαιο, εξειδικεύεται ιδίως στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, το Τραπεζικό Δίκαιο, καθώς και το Δίκαιο των Συμβάσεων, το Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς και το Δίκαιο της Προστασίας του Καταναλωτή. Γεννήθηκε στην Αθήνα από Κύπριους γονείς και έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα. Από το 2010 ζει και εργάζεται στην Κύπρο.

Η Έλενα κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο (PHD in Law). Η διατριβή της για το διδακτορικό της έχει τίτλο “Οι Έννομες Σχέσεις στη Συμμετοχική Χρηματοδότηση (Crowdfunding) στην Κύπρο: Νομικά Θέματα και Προκλήσεις στην Ψηφιακή Εποχή” και εξετάζει το νομικό πλαίσιο του Crowdfunding στον τομέα του Ευρωπαϊκού και Κυπριακού Δικαίου των Συμβάσεων, του Τραπεζικού Δικαίου, του Εμπορικού Δικαίου, του Δικαίου των Επενδύσεων, του Δικαίου της Προστασίας του Καταναλωτή και της Ψηφιακής Εποχής. Επίσης, είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια και Μέλος του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Από το 2010 εργάζεται ως Νομική Σύμβουλος πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο, με εκτενή εμπειρία στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και παρόχων υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ειδικότερα, έχει γνωματεύσει σε ποικίλα νομικά θέματα, έχει παράσχει πρακτικές νομικές λύσεις επί διαφόρων ζητημάτων και έχει καταρτίσει συμβάσεις σε ευρύτατο φάσμα θεμάτων του χρηματοπιστωτικού δικαίου, με έμφαση ιδίως ζητήματα στο πλαίσιο των καταθέσεων και δανείων, προστασίας των καταναλωτών και επενδυτών, αναδιάρθρωσης και ρύθμισης δανείων, αφερεγγυότητα, παροχής υπηρεσιών πληρωμών και επενδυτικών υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο ιδιωτών, όσο και μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης των οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Είναι γνώστης τριών γλωσσών: Ελληνικών, Αγγλικών και Γαλλικών.