Galaxy Bookshop

, ,

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ 1

79,00

Συγγραφές / Author:  + Σπηλιωτόπουλος Ε., Κονδύλης Β.
ISBN:  9786180800937
Εκδότης / Publisher: Νομική Βιβλιοθήκη
Ημ. Εκδοσης / Date of Publish: Δεκέμβριος 2023
Βιβλιοδεσία / Format: Εύκαμπτη

Κωδικός προϊόντος: 9786180800937 Κατηγορίες: , ,

Ο πρώτος τόμος του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου και αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιακά της νομικής σκέψης εγχειρίδια στο Διοικητικό Δίκαιο.

Πρόκειται για το πνευματικό δημιούργημα του εκλιπόντος Καθηγητή Ε. Σπηλιωτόπουλου, ενός από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς και νομοδιδασκάλους της χώρας μας. Την 16η έκδοση του έργου επιμελήθηκε ο Β. Κονδύλης, ο οποίος συνεργάστηκε στενά για τον σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια με τον Καθηγητή Ε. Σπηλιωτόπουλο, τον οποίο διαδέχεται στη συνέχιση του σημαντικού αυτού έργου.

Η δέκατη έκτη έκδοση του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου επιβάλλεται από την ανάγκη ενημέρωσης, λόγω, αφενός, της πληθώρας των νέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων τη θέσπιση των οποίων προκάλεσε, μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, η κρίση του κορωνοϊού και η αντιμετώπισή του, που κατέδειξαν τη σπουδαιότητα της εισαγωγής στη ζωή της Δημόσιας Διοίκησης και τις σχέσεις της με τους διοικούμενους των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης, και, αφετέρου, της πλούσιας νομολογίας, ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ενημέρωση αφορά όλα τα κεφάλαια του Εγχειριδίου. Πολύ μεγάλο μέρος των διατάξεων που αφορούν το ΜΕΡΟΣ Β΄, σχετικό με την Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, και ιδίως τους ΟΤΑ έχουν αλλάξει ριζικά, σε σχέση με την προηγούμενη 15η έκδοση, ιδίως μετά τους πρόσφατους νόμους 4804/2021, 5056/2023 και 5062/2023.

Η χρήση αλγορίθμων, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και στη Δικαιοσύνη, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές Χώρες, θέτει το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου κλασικών γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου όπως της απαγόρευσης των διακρίσεων, της καλής λειτουργίας της Διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αλλά και της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, στο μέτρο που ο διοικούμενος δεν γνωρίζει με βάση ποια κριτήρια δημιουργούνται οι αλγόριθμοι αυτοί.

Ο πρώτος τόμος του  Εγχειριδίου  εμπεριέχει την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτής ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου. Οι διατυπώσεις στο Εγχειρίδιο είναι συνοπτικές και προς αποφυγή πολλών επαναλήψεων γίνεται παραπομπή στις ενάριθμες παραγράφους και υποσημειώσεις.

Συγκεκριμένα στην Εισαγωγή εξηγούνται οι έννοιες της έννομης τάξης, του διοικητικού οργάνου και των νομικών προσώπων. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το νομικό καθεστώς της Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι διοίκηση, δημόσια υπηρεσία και διοικητικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης, με επίκεντρο την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει τη διοικητική δράση στο σύνολό της. Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός της Διοικητικής Πράξης, της έννοιας αυτής και των οργάνων παραγωγής της, του τρόπου παραγωγής της και τέλος της ισχύς της. Τα διοικητικά όργανα, τα είδη τους και οι αρμοδιότητές τους αναπτύσσονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Επιπλέον, σε επιμέρους ενότητες αναλύεται η Διοικητική Σύμβαση και η Εξωσυμβατική Ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας  και των διοικητικών δικαστηρίων. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Οι αριθμημένες παραγράφους με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 16ης ΕΚΔΟΣΗΣIX

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15ης ΕΚΔΟΣΗΣXI

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13ης ΕΚΔΟΣΗΣXIII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣXV

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣXXIII

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§1. H έννομη τάξη1

§2. Έννοια του διοικητικού οργάνου5

§3. Tα νομικά πρόσωπα8

ΜΕΡΟΣ Α’

TO NOMIKO KAΘEΣTΩΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

I. TO ΔIOIKHTIKO ΔIKAIO

KEΦAΛAIO A’

KAΘOPIΣMOΣ ΤΟΥ ΔIOIKHTIKOY ΔIKAIOY

§1. Έννοια του όρου “διοίκηση”11

§2. H συγκρότηση της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης15

§3. H δημόσια υπηρεσία18

§4. Oρισμός του διοικητικού δικαίου20

§5. Εξέλιξη του διοικητικού δικαίου22

§6. Διοικητικό δίκαιο και διοικητική επιστήμη27

§7. Bιβλιογραφία29

KEΦAΛAIO Β’

ΟΙ ΠHΓEΣ ΤΟΥ ΔIOIKHTIKOY ΔIKAIOY

§1. Έννοια των πηγών και τυπική ισχύς των κανόνων δικαίου37

XVIII

§2. Tο Σύνταγμα42

§3. Oι πράξεις των νομοθετικών οργάνων47

§4. Oι διοικητικές κανονιστικές πράξεις56

§5. H νομολογία68

§6. Oι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου72

§7. Tο διοικητικό έθιμο75

§8. Οι κανόνες του ηπίου δικαίου (soft law)75

§ 9. Oι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)79

§10. Oι κανόνες του διεθνούς δικαίου92

KEΦAΛAIO Γ’

BAΣIKEΣ APXEΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΔPAΣHΣ

§1. H αρχή της νομιμότητας97

§2. Tο δημόσιο συμφέρον102

§3. H προστασία του διοικουμένου106

ΙI. H ΔIOIKHTIKH ΠPAΞH

KEΦAΛAIO Α’

ΕΝΝΟΙΑ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ

§1. H νομική δράση της Δημόσιας Διοίκησης111

§2. Oρισμός της διοικητικής πράξης. Kυβερνητικές πράξεις112

§3. H αίτηση του διοικουμένου116

§4. O θεσπιζόμενος κανόνας δικαίου120

§5. Xαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης129

§6. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων138

KEΦAΛAIO Β’

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

§1. Προέλευση από διοικητικό όργανο145

§2. Διακρίσεις των διοικητικών οργάνων147

XIX

§3. H νόμιμη υπόσταση του οργάνου149

§4. De facto διοικητικό όργανο150

§5. Kανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα151

KEΦAΛAIO Γ’

H APMOΔIOTHTA TΩN ΔIOIKHTIKΩN OPΓANΩN

§1. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας169

§2. Mεταβίβαση της αρμοδιότητας177

§3. Xρονικοί περιορισμοί της αρμοδιότητας179

§4. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια181

KEΦAΛAIO Δ’

TPOΠOΣ ΠAPAΓΩΓHΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ

§1. Διαδικασία έκδοσης187

§2. H συμμετοχή των διοικουμένων196

§3. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης199

§4. O τύπος της διοικητικής πράξης204

§5. Aιτιολογία της διοικητικής πράξης213

KEΦAΛAIO Ε’

H IΣXYΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ

§1. Έναρξη και διάρκεια της ισχύος219

§2. Kατάργηση και ανάκληση της διοικητικής πράξης225

III. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§1. Η συμβατική δραστηριότητα244

§2. Kανόνες που ρυθμίζουν το προσυμβατικό στάδιο253

§3. Tύπος των διοικητικών συμβάσεων269

§4. Kανόνες που διέπουν την εκτέλεση και τη λύση της διοικητικήςσύμβασης272

XX

§5. Διοικητικός έλεγχος και δικαστική προστασίακατά το προσυμβατικό στάδιο284

§ 6. Ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου289

IV. H EΞΩΣYMBATIKH EYΘYNH THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

§1. Έννοια, διακρίσεις και εφαρμοστέο δίκαιο. Προϋποθέσεις295

§2. Παράνομη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη306

§3. Kαταλογισμός της πράξης320

§4. H αποζημίωση323

§5. Προσωπική ευθύνη του οργάνου327

§6. H ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης κατά το ιδιωτικό δίκαιο329

ΜΕΡΟΣ Β’

H OPΓANΩΣH THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

KEΦAΛAIO A’

TPOΠOI OPΓANΩΣHΣ

§1. Συγκέντρωση – αποκέντρωση333

§2. Δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια335

§3. Aυτοδιοίκηση337

§4. O ιεραρχικός έλεγχος338

§5. Oι διοικητικές προσφυγές341

§6. H διοικητική εποπτεία349

KEΦAΛAIO Β’

H ΔIOIKHTIKH OPΓANΩΣH ΤΟΥ KPATOYΣ

ΤΜΗΜΑ I

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ OPΓANA ΤΟΥ KPATOYΣ

§1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας353

§2. H Kυβέρνηση357

XXI

§3. O Πρωθυπουργός365

§4. Oι υπουργοί369

§5. Oι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς και τα λοιπάκεντρικά όργανα374

§6. Tα μεγάλα Σώματα της Διοίκησης379

ΤMHMA ΙI

ΤA ΠEPIΦEPEIAKA OPΓANA ΤOY KPATOYΣ

§1. Bαθμοί αποκέντρωσης396

§2. O Γραμματέας και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης398

§3. H Αποκεντρωμένη Διοίκηση408

§4. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ409

KEΦAΛAIO Γ’

H TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH

ΤMHMA I

Ο ΠPΩTOΣ BAΘMOΣ THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ

§1. Δήμοι423

§2. Οι Δημοτικές αρχές433

§3. Περιουσία – Οικονομική διαχείριση – Προσωπικό444

§4. Eποπτεία δήμων449

§5. Δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις458

§6. Διαβαθμικοί σύνδεσμοι δήμων και περιφερειών463

TMHMA II

O ΔEYTEPOΣ BAΘMOΣ THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ

§1. Oι περιφέρειες465

§2. Όργανα της περιφέρειας467

§3. Περιουσία – προσωπικό476

§4. Eποπτεία περιφερειών478

§5. Nομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της περιφέρειας481

XXII

§6. Μητροπολιτικές περιφέρειες481

§7. Νησιωτικοί και Ορεινοί δήμοι – Νησιωτικές Περιφέρειες483

KEΦAΛAIO Δ’

ΤA ΔHMOΣIA NOMIKΑ ΠPOΣΩΠA EIΔIKΩN ΣKOΠΩN

ΤMHMA I

KOINEΣ APXEΣ

§1. Λόγοι σύστασης487

§2. Ίδρυση και κατάργηση489

§3. H διοικητική αυτοτέλεια495

§4. H περιουσιακή αυτοτέλεια500

§5. H επέμβαση στην οργάνωση και τη λειτουργία503

§6. O έλεγχος506

ΤMHMA II

KATHΓOPIEΣ

§1. Kριτήρια διάκρισης509

§2. Eκείνα που διέπονται καταρχήν από το διοικητικό δίκαιο(“Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου”)512

§3. Eκείνα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο515

§4. Oι δημόσιες εταιρίες520

§5. Tα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα523

§6. Oι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας529

§7. O ανάδοχος “παραχωρηθείσης” δημόσιας υπηρεσίας531

AΛΦABHTIKO ΕYPETHPIO 1ου ΤΟΜΟΥ537