Galaxy Bookshop

, , ,

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Νομολογία, μεθοδολογία και τεχνική στο δίκαιο

86,00

Συγγραφές / Author: Πολυβίου Πολύβιος
ISBN: 9786180802825
Εκδότης / Publisher: Νομική Βιβλιοθήκη
Ημ. Εκδοσης / Date of Publish: Μάιος 2024
Βιβλιοδεσία / Format: Σκληρόδετη

Κωδικός προϊόντος: 9786180802825 Κατηγορίες: , , ,
Ο συγγραφέας του παρόντος έργου έχει ασχοληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με το ενοχικό δίκαιο, ιδιαίτερα με το δίκαιο των συμβάσεων, το δίκαιο των αστικών αδικημάτων και το δίκαιο του αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς και με το κώλυμα, το οποίο, ενόψει πρόσφατων εξελίξεων, αποτελεί ενδεχομένως νέα κατηγορία δικαίου.

Το ανά χείρας βιβλίο αποτελείται από αριθμό δοκιμίων, με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία του δικαίου και στην προσπάθεια των Δικαστών και άλλων να εκδικάζουν υποθέσεις με βάση το «δίκαιο», όπως αυτό έχει νομολογιακά καθιερωθεί, αλλά ταυτόχρονα να στοχεύουν και στη «δικαιοσύνη», κυρίως υπό την έννοια ότι κατά την εξέλιξή του το δίκαιο δεν παραμένει στατικό αλλά ενσωματώνει και ιδέες σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής και δικαιοσύνης. Τα δοκίμια που συναποτελούν το βιβλίο προέρχονται από διάφορους τομείς του ενοχικού δικαίου, αλλά όλα αντιπροσωπεύουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις του κοινοδικαίου και του δικαίου της επιείκειας, με τις οποίες είναι δυνατή η εξέλιξη του δικαίου μέσω της νομολογίας και χωρίς την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης.

Το σύγχρονο δίκαιο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν προηγουμένως, πρώτιστα με την επίκληση και χρήση της νομολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Δικαστές έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τον Νόμο κατά το δοκούν ούτε και να εμπλέκονται σε θέματα πρωτογενούς πολιτικής, κάτι που ανήκει σε άλλα όργανα της πολιτείας. Ταυτόχρονα όμως, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, η ίδια η φύση του κοινοδικαίου υπαγορεύει όχι μόνο συγκεκριμένες καταλήξεις και ετυμηγορίες αλλά και προδιαγράφει προσεγγίσεις και θεωρήσεις για το μέλλον, κατά τρόπο ώστε οι αποφάσεις των Δικαστών να επικεντρώνονται όχι μόνο στις περιπτώσεις ενώπιόν τους αλλά και να διαμορφώνουν αρχές και κριτήρια δικαίου για χρήση σε μελλοντικές υποθέσεις.

Το παρόν βιβλίο ασχολείται πρώτιστα με τη μεθοδολογία του κοινοδικαίου που αφορά τη νομολογία και τη δικαστική απόφαση και θα αποβεί χρήσιμο τόσο σε Νομικούς όσο και σε άλλους που συχνά διερωτώνται ποια είναι η σχέση δικαίου και δικαιοσύνης.

Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΩΝ xi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ xxi

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Δικαιοσύνη 1

Δίκαιο 8

Βασικές κατηγορίες Δικαίου – Μια πρώτη ανάλυση 12

Χαρτογράφηση του Δικαίου 15

Δεσμευτικό προηγούμενο 22

2. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ – ΑΠΟ ΤΟ

ΚΟΙΝΟΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 27

Σύνοψη και αξιολόγηση εξελίξεων 27

Παραδοσιακή Δυσφήμιση και

Ευρωπαϊκή εξισορρόπηση συμφερόντων 39

Επίλογος 48

3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 53

4. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ 63

5. ΕΓΓΥΤΗΤΑ (PROXIMITY) 77

6. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 87

7. ΟΧΛΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 111

Εισαγωγή 111

Σκοπός και Oρισμός 111

Μη εύλογη συμπεριφορά και δυσμενής επηρεασμός

της απόλαυσης της ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων

του ενάγοντα 115

Πρόκληση Οχληρίας 123

Ποιος μπορεί να εγείρει Αγωγή για Ιδιωτική Οχληρία 128

Σύγχρονη διατύπωση αρχών αναφορικά με το θέμα

της ιδιωτικής οχληρίας (private nuisance) 132

Οχληρία και Ιδιωτική Ζωή 134

Προβληματισμός για τη φύση και εξέλιξη του αστικού

αδικήματος της οχληρίας 147

8. ΜΕΜΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ 153

Εισαγωγή 153

Αστικά Αδικήματα 154

Αμέλεια και Αστικό Αδίκημα της Αμέλειας 155

«Μεμπτή συμπεριφορά» με βάση «αντικειμενικά κριτήρια» 156

Αυστηρή ευθύνη 158

Δυσφήμιση 171

Δημοσίευση 173

Οχληρία 176

Κατάληξη 180

9. ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ 185

10. ANTIΠΑΡΟΧΗ (CONSIDERATION) 207

11. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ; 231

12. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 261

13. ΥΠΟΘΕΣΗ High Trees – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ DENNING; 275

Παραδοσιακή αντιμετώπιση 275

H απόφαση στην υπόθεση High Trees 275

Yποχώρηση και αναδιατύπωση στην Combe v. Combe 279

Aπεμπόληση και διαφοροποίηση δικαιωμάτων 282

Επιστροφή στη High Trees 285

14. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 291

15. AΘΕΜΙΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 313

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 321

17. ANAΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY) 337

Γενική έννοια Ανάληψης Ευθύνης 337

Δημόσιες Αρχές και Ανάληψη Ευθύνης 348

Θετικές ενέργειες και παραλείψεις 362

Κατάληξη 369

18. ΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΠΡΟΣΤΗΣΕΩΣ – ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 371

Εισαγωγή 371

Λόγοι πολιτικής 372

Κριτήρια που ενεργοποιούν την εκ Προστήσεως Ευθύνη 377

Σχέση Αστικού Αδικήματος και Εργοδότησης 379

Παραδοσιακά κριτήρια και επέκτασή τους 379

Α. Εργοδοτική ή άλλη σχέση – Κριτήριο 1 379

Β. Πλαίσιο εργασίας – Κριτήριο 2 389

Κατάληξη και Συμπεράσματα 408

19. ΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΑΦΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΚΑΙ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 415

20. ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2013 429

21. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ 455

22. ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 475

23. ΚΩΛΥΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 497

24. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 523

Νομοθετήματα 523

Σύνταγμα 544

Θεσμική Διάσταση 559

25. EΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ (LEGITIMATE EXPECTATIONS) 565

26. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 595

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 637