Galaxy Bookshop

Sale!
, ,

Αποζημιώσεις για Σωματικές Βλάβες και Θανατηφόρα Ατυχήματα

120,00

Author: Φρίξος Νικαλαΐδης
ISBN: 978-9963-8161-1-8
Date Published: 2019
Format: Hardback

 

 

Κωδικός προϊόντος: 978-9963-8161-1-8 Κατηγορίες: , ,

Πέραν των 1.200 σελίδων με όλη την τελευταία νομολογία, πίνακες και διαγράμματα του ανθρώπινου σώματος για καλύτερη κατανόηση της ανατομίας.

Το Πρώτο Κεφάλαιο εξετάζει τις γενικές αρχές που διέπουν τον υπολογισμό των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών. Αναλύονται οι νέες νομοθεσίες, όπως ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ∆ικαιωµάτων Νόµος του 2012, Ν. 66(Ι)/2012 και ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000, Ν.96(Ι)/2000, αλλά και η νομολογία, κυπριακή και ξένη, μέχρι το τέλος του 2018.

Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι ειδικές και γενικές αποζημιώσεις, οι ιατρικές και νοσηλευτικές δαπάνες, η απώλεια εισοδημάτων, η αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, τα ωφελήματα δυνάμει σύμβασης ασφάλισης και οι παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η μείωση της εισοδηματικής ικανότητας, η απώλεια μελλοντικών εισοδημάτων ανηλίκων, ο πολλαπλασιαστέος, η προβλεψιμότητα, ο τόκος, τα δικόγραφα, η δικαστική διαδικασία και η απαιτούμενη μαρτυρία.

Το Δεύτερο Κεφάλαιο ασχολείται με τις αρχές που διέπουν τις αποζημιώσεις στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων. Αναλύονται η ατιώδης συνάφεια, οι αξιώσεις που εγείρονται συνεπεία θανάτου, οι αποζημιώσεις προς όφελος των εξαρτωμένων και της περιουσίας του αποβιώσαντος, η ενδεχόμενη εργοδότηση της συζύγου στο μέλλον και η προοπτική σύναψης νέου γάμου. Εξετάζονται ακόμα ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της εξάρτησης, η απόκρυψη εισοδημάτων για αποφυγή επιβολής φόρου εισοδήματος, το παράνομα κτηθέν εισόδημα, ο πολλαπλασιαστέος, το ύψος του συντελεστή όπως διαμορφώθηκε από τη νομολογία, η εξάρτηση από υπηρεσίες στον σύζυγο, οι αποζημιώσεις για οδύνη λόγω απώλειας οικείου και οι αποζημιώσεις για ψυχικό κλονισμό.

Το Τρίτο Κεφάλαιο αναφέρεται στη βασική ανατομία του ανθρώπινου σώματος, τους διάφορους τύπους των τραυμάτων και τις επιπλοκές τους.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια (από το Τέταρτο μέχρι το Όγδοο) αναφέρονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις στις οποίες επιδικάστηκαν αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες. Εκτός από τα κεφάλαια που αναφέρονται στην κεφαλή και στις αισθήσεις, στον κορμό, στα άνω και στα κάτω άκρα, προστέθηκε και χωριστό κεφάλαιο για τα πολλαπλά τραύματα και εγκαύματα.
Περιλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις που έχουν αποφασιστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο κατ’ έφεση ή στο Ναυτοδικείο, μαζί με μεγάλο αριθμό αποφάσεων επαρχιακών δικαστηρίων ούτως ώστε να σχηματιστεί μια κατά το δυνατό πληρέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο το θέμα αντιμετωπίζεται από τα δικαστήριά μας. Περιλαμβάνονται υποθέσεις πρόσφατες, αλλά και παλαιότερες, υποθέσεις σοβαρές με υψηλές αποζημιώσεις, αλλά και ελαφρότερες, ούτως ώστε να παρέχεται μια πληρέστερη εικόνα του όλου θέματος.

Τέλος στο Παράρτημα μπορούν να βρεθούν χωριστοί πίνακες για τον συντελεστή από αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, των επαρχιακών δικαστηρίων, αλλά και για τον συντελεστή σε θανατηφόρα ατυχήματα. Υπάρχει ακόμα πίνακας πληθωρισμού για καθορισμό της ισοτιμίας σήμερα παλαιότερων επιδικασθεισών αποζημιώσεων, αλλά και πίνακας αναπηρίας σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο. Περιλαμβάνονται συντομογραφίες ιατρικών όρων στα ελληνικά και στα αγγλικά, γλωσσάριο και αναλυτικό ευρετήριο.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Α: ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΜΕΡΟΣ Β: ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ – ΤΡΑΥΜΑΤΑ – ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ – ΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΑ – ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ – ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ – ΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ – ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ – ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ – Η ΚΝΗΜΗ – Η ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ – Η ΚΕΦΑΛΗ – ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ – Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ -Ο ΘΩΡΑΞ – ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ – ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ – ΤΟ ΟΥΣ – ΑΡΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ / ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 4-01 ΜΕΧΡΙ 4-33 ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: 5-01 ΜΕΧΡΙ 5-128 ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: 6-01 ΜΕΧΡΙ 6-173 ΚΟΡΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: 7-01 ΜΕΧΡΙ 7-80 ΑΝΩ ΑΚΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: 8-01 ΜΕΧΡΙ 8-131 ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ