22 672730
Search Button
 
 
Κυπριακές Εκδόσεις

 
Ελληνικές Εκδόσεις
 
English Law Books
 
Συνταγματικό Δίκαιο
Back
Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου Νέα Έκδοση
Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου Νέα Έκδοση
Author: Ευάγγελος Βενιζέλος
ISBN: 978-960-648-307-3
Publisher: Εκδόσεις Σάκκουλα
Date Published: 2021
Format: Hardback
Price: 55.00
Contact Us
Description
Τα Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου του Ευάγγελου Βενιζέλου, που πρωτοκυκλοφόρησαν το 1991 και σε δεύτερη έκδοση το 2008, κυκλοφορούν τώρα σε νέα έκδοση, με νέα επεξεργασία όλων των κεφαλαίων. Έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που επέφερε η αναθεώρηση του 2019 στην οποία ο συγγραφέας συμμετείχε ενεργά. Έχουν ληφθεί επίσης υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν στην ύλη του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και οι εξελίξεις στη διεθνή επιστημονική συζήτηση.

Διατηρείται η συστηματική διάρθρωση των Μαθημάτων, με παράτιτλους, αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και θεματικό ευρετήριο που επιτρέπουν στον χρήστη του βιβλίου να εντοπίσει το ζήτημα που τον απασχολεί. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από αναλυτικό και επικαιροποιημένο βιβλιογραφικό οδηγό. Πυκνές είναι οι αναφορές στη σχετική εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομολογία. Το βιβλίο καλύπτει την ύλη της γενικής θεωρίας με έμφαση στα ζητήματα της δικαιοπαραγωγικής διαδικασίας, της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου στο πλαίσιο του «πολυεπίπεδου συνταγματισμού», των σχέσεων του εθνικού Συντάγματος με το Δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο (ιδίως την ΕΣΔΑ), του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και της ερμηνείας του Συντάγματος. Το βιβλίο καλύπτει επίσης πλήρως την ύλη των γενικών αρχών του Συντάγματος, των οργανωτικών βάσεων του πολιτεύματος, των άμεσων οργάνων του κράτους και της λειτουργίας του κοινοβουλευτικού συστήματος διακυβέρνησης με αναφορά στους πρόσφατους εκτελεστικούς του Συντάγματος νόμους.

Το βιβλίο κινείται σε τρία επίπεδα που είναι εμφανή στη δομή και την τυπογραφική μορφή του. Απευθύνεται, πρώτον, στον φοιτητή που προσεγγίζει για πρώτη φορά το Συνταγματικό Δίκαιο και θέλει να εμπεδώσει τις θεμελιώδεις έννοιες και τη λογική του. Απευθύνεται, δεύτερον, στον επιστήμονα που αναζητά απαντήσεις μεγαλύτερου βάθους και εξειδίκευσης.

Απευθύνεται, τρίτον, στον νομικό της πράξης, δικαστή και δικηγόρο, που αναζητά πρακτικές απαντήσεις στα θεμελιώδη και διαρκώς παρόντα προβλήματα της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου, των σχέσεων του Συντάγματος με το Δίκαιο της ΕΕ και την ΕΣΔΑ, τα ζητήματα της δικονομικής οργάνωσης και των ορίων του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας και τα ειδικά προβλήματα της ερμηνείας του Συντάγματος.
Chapters
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: ΕΝΝΟΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. Το Σύνταγμα ΙΙ. Οι βασικές διακρίσεις της έννοιας «Σύνταγμα» III. Το αντικείμενο του Συντάγματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Ι. Συντακτική εξουσία και αναθεωρητική λειτουργία ΙΙ. Συντακτικές Πράξεις και Ψηφίσματα III. Η αναθεώρηση του Συντάγματος κατά το άρθρο 110 Σ IV. Η παραγωγή του Συντάγματος του V. Η αναθεώρηση του 1985-1986. Το Σύνταγμα του 1975/1986 VI. Η μεταφορά του Συντάγματος του 1975/1986 στη δημοτική VII. Η αναθεώρηση του 1995-2001. Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001 VIII. Το ενιαίο κείμενο και η έναρξη της ισχύος του Συντάγματος του 1975/1986/2001 IX. Η αναθεώρηση του 2006-2008. Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Χ. Η αναθεώρηση του 2018-2019. Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008/2019 XΙ. Οι μη τυποποιημένες συνταγματικές μεταβολές και η συνταγματική πρακτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ι. Εισαγωγικά: μερικές βασικές έννοιες II. Ο νόμος III. Η νομοθετική εξουσιοδότηση και η αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας IV. Ο Κανονισμός της Βουλής V. Το διεθνές δίκαιο VI. Το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο. Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ελληνικό Σύνταγμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ Ι. Η νομική υπεροχή του Συντάγματος και ο έλεγχος της συνταγματικότητας: έννοια και βασικές διακρίσεις ΙΙ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος: έλεγχος διάχυτος, παρεμπίπτων και συγκεκριμένος III. Τα όρια του δικαστικού ελέγχου – σκιαγράφηση IV. Η συζήτηση για το μέλλον της συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ι. Η ερμηνεία του Συντάγματος ως ιδιαίτερο πρόβλημα στο πλαίσιο της ερμηνείας του δικαίου ΙΙ. Η ύπαρξη μιας θεωρίας για το Σύνταγμα ως αναγκαία προϋπόθεση της ερμηνείας ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ Ι. Το κράτος: ένα σχετικά πρόσφατο ιστορικό φαινόμενο II. Τα στοιχεία του κράτους III. Η τυπολογία του κρατικού φαινομένου – Το πολίτευμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ Ι. Η έννοια και η ερμηνευτική σημασία των οργανωτικών βάσεων του πολιτεύματος ΙΙ. Δημοκρατική αρχή και αντιπροσωπευτικό σύστημα III. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών IV. Η κοινοβουλευτική αρχή V. Η αρχή του κράτους δικαίου ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ Ι. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος II. Η πολιτική οργάνωση του εκλογικού σώματος: τα κόμματα III. Αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία IV. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Η ΒΟΥΛΗ Ι. Η θέση της Βουλής στο πολίτευμα II. Το παθητικό εκλογικό δικαίωμα III. Η νομική θέση του βουλευτή IV. Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ι. Η θέση της Κυβέρνησης στο πολίτευμα II. Η διαμόρφωση του θεσμού του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού IΙΙ. Η ευθύνη των Υπουργών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ι. Ο θεσμός του αρχηγού του κράτους ΙΙ. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας III. Η νομική κατάσταση του Προέδρου της Δημοκρατίας IV. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας V. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Το πρόβλημα της θεσμικής φύσης των ανεξάρτητων αρχών ΙΙ. Οι εγγυήσεις του άρθρου 101Α ΙΙΙ. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι «θεσμικά αντίβαρα»; ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ι. Τα γενικά χαρακτηριστικά του θεσμού II. Η πλειοψηφική εκδοχή – Η αρχή της δεδηλωμένης III. Η μειοψηφική εκδοχή – Οι διερευνητικές εντολές IV. Η απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της V. Το πρόσωπο του Πρωθυπουργού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ι. Η διάλυση της Βουλής ως πεδίο θεωρητικής έντασης ΙΙ. Η βασική επιλογή της αναθεώρησης του 1986: αυστηρότερη τυποποίηση του θεσμού της διάλυσης της Βουλής III. Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων και η αναζήτηση της «ρυθμιστικής συναίνεσης»

Previous Slide
Next Slide
 
Categories:

Κυπριακές Εκδόσεις
Ελληνικές Εκδόσεις
English Law Books
Address:

Tel Office:
22 672730
Fax Ofiice: 22 672730
Office in Nicosia - Cyprus,
12, Themistokli Dervi Avenue,
P.O.BOX 24751,
1303 Nicosia Cyprus

Opening Hours
Monday:  8:00am – 1:00pm - 2:00pm – 5:00pm
Tuesday: 8:00am – 1:00pm - 2:00pm – 5:00pm
Wednesday: 8:00am – 1:00pm
Thursday: 8:00am – 1:00pm - 2:00pm – 5:00pm
Friday: 8:00am – 1:00pm - 2:00pm – 5:00pm
Follow Us:

 
 
Copyright (c) 2018, Galaxy Law Bookshop
 
Designed and Developed by eBOS Technologies

123 movies