22 672730
Search Button
 
 
Κυπριακές Εκδόσεις

 
Ελληνικές Εκδόσεις
 
English Law Books
 
Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Back
Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο
Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο
Author: Συλλογικό Έργο
ISBN: 978-960-648-132-1
Publisher: Εκδόσεις Σάκκουλα / Εκδόσεις Hippasus
Date Published: 2020
Format: Paperback
Price: 47.00
Contact Us
Description
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου. Συγκεκριμένα, με την ΤρΕφΑθ 1128/2019 αποδεικνύεται πως νομοθετική απαγόρευση διαθέσεως ακίνητης περιουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζει έγγειο ιδιοκτησία στην Ελλάδα, ενώ η ΤρΕφΑθ 247/2019 προσφέρει δείγμα κληρονομικής διαφοράς, στην οποία καλούνται να εφαρμοστούν κανόνες κυπριακού και ελληνικού δικαίου.

Στην παρούσα έκδοση δεκαέξι εκλεκτοί εισηγητές (δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου και νομικοί της πράξης) ξεδιπλώνουν τις συνιστώσες του κτηματολογίου ως συστήματος ουσιαστικής δημοσιότητας σε Κύπρο και Ελλάδα, την ένδικη προστασία των ακινήτων σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου στις δύο Χώρες, όπως επίσης προσεγγίζουν ζητήματα χρησικτησίας, αλλά και λοιπά ειδικά ζητήματα του ελληνικού και του κυπριακού κτηματολογίου.

Τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του έργου (στο οποίο περιέχονται οι εισηγήσεις του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών) είχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, από τον οποίο προέρχονται και τα πορίσματα του τόμου, σε ό,τι αφορά, δηλαδή, τη δικαιοσυγκριτική επισκόπηση κυπριακού και ελληνικού δικαίου κτηματολογίου.
Chapters
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Χάρης Πογιατζής Το Κυπριακό Κτηματολόγιο: από τις οθωμανικές γαίες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ιστορική και δικαιοσυγκριτική θεώρηση Χρίστος Κληρίδης Οι αρχές που διέπουν το Κυπριακό Κτηματολόγιο. Ειδικώς η αρχή της επιείκειας και της κτηματολογικής αναγκαιότητας Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού Η κτηματολογική εγγραφή στο κυπριακό δίκαιο Νικόλαος Ζαπριάνος Ελληνικό Κτηματολόγιο: αρχές που το διέπουν, καταχωριστέες πρά¬¬ξεις και αποδεικτική δύναμη των κτηματολογικών εγγραφών 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Λεμονιά Καουτζάνη Η ένδικη προστασία της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο και η έφεση κατά απόφασης του Διευθυντή του κτηματολογίου Σαλώμη Γιάλλουρου Εγκλωβισμένοι αγοραστές: το πρόβλημα, η ρύθμιση και η συν¬ταγ¬μα¬τικότητα Χρίστια Μίτλεττον Η εκπρόθεσμη κατάθεση σύμβασης στο Κτηματολόγιο και η δι¬καιשּׁδοσία του Δικαστηρίου Άννα Πλεύρη Ένδικη προστασία στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα έν¬δικα βοηθήματα των άρθρων 6 και 7 ν. 2664/1998 Μαρία Περτσελάκη Ο ρόλος του κτηματολογικού δικαστή στο Εθνικό (ελληνικό) Κτη¬ματολόγιο 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΄Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Γεώργιος Ιωάννου Εχθρική κατοχή (χρησικτησία) επί δημοσίων γαιών στο κυπριακό δίκαιο Έλενα Γεωργίου-Ταλιώτου Διοικητικές πράξεις αφορώσες Κώστας Κατσαρός Κτηματολόγιο και θρησκευτικές γαίες (εκκλησιαστική και βακουφική γη) στην Κύπρο Γεώργιος Αποστολάκης Η εκκλησιαστική περιουσία και η πρόκληση του Εθνικού Κτημα¬τολογίου στην Ελλάδα 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αντώνιος Λαχανόπουλος Το ειδικό ιδιοκτησιακό (εθιμικό) καθεστώς των Κυκλάδων νήσων Κατερίνα Ηλία Ζητήματα από το δίκαιο της υποθήκης στο Κυπριακό Κτηματολόγιο Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης Ζητήματα από το δίκαιο των δουλειών στην Κύπρο

Previous Slide
Next Slide
 
Categories:

Κυπριακές Εκδόσεις
Ελληνικές Εκδόσεις
English Law Books
Address:

Tel Office:
22 672730
Fax Ofiice: 22 672730
Office in Nicosia - Cyprus,
12, Themistokli Dervi Avenue,
P.O.BOX 24751,
1303 Nicosia Cyprus

Opening Hours
Monday:  8:00am – 1:00pm - 2:00pm – 5:00pm
Tuesday: 8:00am – 1:00pm - 2:00pm – 5:00pm
Wednesday: 8:00am – 1:00pm
Thursday: 8:00am – 1:00pm - 2:00pm – 5:00pm
Friday: 8:00am – 1:00pm - 2:00pm – 5:00pm
Follow Us:

 
 
Copyright (c) 2018, Galaxy Law Bookshop
 
Designed and Developed by eBOS Technologies

123 movies